PHP error [Warning]
PHP Greška [Warning]
Obavljanje poslova međunarodnog transport

Drumski transport

Avio transport

Železnički transport

Brodski transport

Zahtev za ponudu

Međunarodni transport

Ankete

Koje usluge su za Vas značajne?
Rezultati

Broj upita:
Datum upita:
Podaci o firmi koja radi upit:
Vrsta transporta:Drumski Železnički Brodski Avio
Relacija:
Pošiljilac:
Poštanski broj:
Mesto, država:
Naziv, adresa:
Primalac:
Poštanski broj:
Mesto, država:
Naziv, adresa:
Vrsta robe (trgovački naziv):
Preko se može slagati druga roba:Da Ne
Paritet isporuke (incoterms 2010):
Iznos vrednosti:
Valuta vrednosti:
NHM broj (tarifni broj robe):
ADR / RID klasa:
UN broj:
Težina bruto (kg):
Broj koleta:
Zapremina (m3):
Dimenzije i vrsta transportnog pakovanja:
Roba spremna za preuzimanje od datuma:
Uvozno / izvozno carinjenjeDa Ne
Potrebno dodatno osiguranje:Da Ne
Traženi rizici:
Zahtevani posebni uslovi transporta:
Ime i prezime (pošaljilac upita)
Telefon:
Fax:
e-mail:
Sigurnosni kôdIzgovor