PHP error [Warning]
PHP Greška [Warning]
Dispozicija za carinjenje robe

Drumski transport

Avio transport

Železnički transport

Brodski transport

Zahtev za ponudu

Međunarodni transport

Ankete

Koje usluge su za Vas značajne?
Rezultati

Broj dispozicije:
Podaci o firmi koja daje dispoziciju:
Matični broj:
PIB broj:
Kontakt osoba:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Zahtevano carinjenje:Uvozno Izvozno
Inoperater (grad i zemlja):
Vrsta robe (trgovački naziv):
Težina (kg):
Broj koleta:
Nemena uvoza / izvoza:
Broj i datum kontrolnika uvoza:
Zemlja porekla:
Vrednost robe u valuti:
Zemlja izvoza:
Tarifni broj sa detaljnim opisom robe u prilogu:
Uslovi isporuke - paritet (inconterms 2010):
Stopa carine:
Osiguranje robe:
Ispostava istupa iz zemlje / šifra:
Vozač / mesto registracije:
Reg. br. vozila:
Vozač:
Vrsta prevoznog sredstva:
Pasoš (broj i zemlja):
Broj plombi:
Dodatne usluge (špediterske usluge, vozarina, skladišnina, pretovar, carina)
Carinska garancija:Vlastita Evro-line d.o.o. Bez
Posebne napomene i komentari:
Files larger than 5000 kb is not loaded.
If you have problems try downloading the smaller file size.
Prilog:
Ime i prezime (pošaljilac upita)
Telefon:
Fax:
e-mail:
Datum i mesto:
Sigurnosni kôdIzgovor